Petícia za zastavenie výrubu stromov na Hlbokej ulici v Trnave