PETRŽALKA - Petícia proti spoplatneniu parkovania pre Petržalčanov


Petícia vo veci novej parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava – Petržalka.

My, v petícii podpísaní obyvatelia mestskej časti Bratislava - Petržalka (oprávnení voliči) týmto žiadame, aby obecné zastupiteľstvo vyhlásilo hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum) na území mestskej časti Bratislava – Petržalka o nasledovných otázkach v oblasti parkovacej politiky:  

1.       Súhlasíte s tým, aby obyvatelia s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Petržalka mali parkovanie v celej mestskej časti Bratislava – Petržalka na jeden byt jedno motorové vozidlo bez poplatku, pričom až parkovanie každého ďalšieho motorového vozidla bude spoplatnené?  

2.       Súhlasíte s tým, aby realizáciu a prevádzku rezidentného a abonentného parkovania zabezpečovala iba mestská časť Bratislava – Petržalka a nie externá súkromná spoločnosť z dôvodu, aby nedochádzalo k odlivu finančných prostriedkov do súkromných rúk?  

3.       Súhlasíte s tým, aby finančné prostriedky získané z predaja rezidentných a abonentných kariet boli výlučne určené len na výstavbu nových parkovacích miest, pričom parkovacie miesta bude spravovať iba mestská časť Bratislava – Petržalka a nie súkromná externá spoločnosť?    

Členovia petičného výboru:  

1.      Miroslav Sečany, Brančská 11, 851 05 Bratislava, tel: 0903 77 66 86, e-mail: pd.miroslav.secany@gmail.com - poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu.

2.      Mgr. Róbert Beňo, Modra – Harmónia 3182, 901 00 Modra, tel: 0903 73 85 39 – poverený na zastupovanie v styku s médiami

3.      Pavol Hano, Holíčska 14, 851 05 Bratislava

4.      Marián Mihál, Lachova 22, 851 03 Bratislava

 

Počet priložených podpisových hárkov ...............  

V Bratislave dňa......

PDF verzia petície na tlač :

podpisový hárok - https://drive.google.com/open?id=0B4bBXPCVWAVJTXBqc0xMZW1SUlU

petícia - https://drive.google.com/open?id=0B4bBXPCVWAVJc0hHT0tjLTdndkk

JPG verzia petície na tlač :

podpisový hárok - https://drive.google.com/open?id=0B4bBXPCVWAVJcVNPVW0wM0U1V00

petícia - https://drive.google.com/open?id=0B4bBXPCVWAVJcGFOa1ZMQkNfdkU


Miroslav Sečany    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Miroslav Sečany na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook