Petícia za zvýšenie počtu zastavení vlakov v Ivanke pri Dunaji

 

Petícia za pridanie zastavenia osobnej železničnej dopravy

na zastávke Ivanka pri Dunaji v rannej a popoludňajšej dopravnej špičke

v Cestovnom poriadku ŽSR 2017-2018 

v zmysle Zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

 

My, dolupodpísaní občania Ivanky pri Dunaji a blízkeho okolia svojím podpisom žiadame ministra dopravy a výstavby SR a Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.o pridanie zastavenia osobnej železničnej dopravy na zastávke Ivanka pri Dunaji v rannej a popoluďňajšej špičke v Cestovnom poriadku ŽSR 2017-2018, pretože:  

 

 • momentálne v Ivanke pri Dunaji zastavujú vlaky v rannej a popoluďňajšej špičke len v hodinových intervaloch, konkrétne:
  • Ranné vlaky do Bratislavy: 6:02 (ide iba na BA Nové Mesto), 6:45, 7:36, 8:42
  • Popoluďňajšie vlaky z Bratislavy: 15:21, 16:21, 17:21, 18:21, 19:21
 • v susednej obci Bernolákovo je mnohonásobne väčší počet zastavení vlakov:
  • v rannej špičke: 5:49, 5:58, 6:13, 6:41, 6:49, 7:13, 7:32, 8:13, 8:38 (hrubým sú vyznačené vlaky zastavujúce v Ivanke pri Dunaji
  • v popoludňajšej špičke 15:26, 15:48, 16:26, 16:48, 17:26, 17:48, 18:26, 18:48, 19:26  (hrubým sú vyznačené vlaky zastavujúce v Ivanke pri Dunaji
 • dopravná dostupnosť autom a autobusom z Ivanky pri Dunaji sa významne zhoršuje v súvislostí s narastajúcim počtom obyvateľov okolitého územia a ešte výrazne sa zhorší pri plánovanej rekonštrukcii ďialnice D1 a postavení plánových logistických parkov v našom okolí.
 • osobná železničná doprava je preto jedinou možnosťou ako zlepšiť dopravnú dostupnosť Ivanky pri Dunaji. Nezanedbateľný počet občanov Ivanky pri Dunaji a okolitých obcí denne dochádza za prácou do Bratislava, a to práve s využitím vlakovej dopravy. Momentálna kapacita zastavujúcich vlakov v špičke v Ivanke pri Dunaji je už teraz nedostačujúca a zhoršuje úroveň cestovania vlakom.
 • železničná doprava je dlhodobo jedným z najenvironmentálnejším spôsobov osobnej dopravy. Trendom v rámci Európskej únie je vytvárať sieť integrovanej dopravy čo najprístupnejšej cestujúcim bývajúcim v okolí veľkých miest.
 • v najbližšom období je naplánovaná výstavba parkoviska pri železničnej zastávke Ivanka pri Dunaji, ktorá napomôže v cestovaní vlakom do a z Bratislavy. Aby boli finančné náklady na vybudovanie parkoviska aj rozumne využité je logické zvýšiť počet vlakov, ktoré budú v dopravnej špičke zastavovať v Ivanke pri Dunaji. Predlženie cestovania vlakov pre iných cestujúcich sa predĺži len o pár minut, takže ide o minimálne zdržanie.  

 

Vopred ďakujeme za pomoc pri zlepšení dopravnej obslužnosti pre obyvateľov Ivanka pri Dunaji a okolitých obcí.


Občianske združenie Ivanka    Kontaktujte autora petície