Petícia za zvýšenie hranice veku povinne testovaných detí na COVID19 pri príchode zo zahraničia

Žiadame týmto hlavného hygienika SR Jána Mikasa a ÚVZSR o rozšírenie výnimky uvedenej vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (https://www.mzv.sk/documents/10182/4098495/201113-vyhlaska-UVZSR-karantena-podmienky-vstupu-od-201116.pdf/910e430c-cf65-447e-bb15-388636eeea95).

Konkrétne žiadame o zvýšenie veku detí, ktoré sú podľa podmienok uvedených v § 1 vyhlášky povinné podstúpiť RT-PCR test, pokiaľ nechcú nastúpiť do povinnej domácej karantény, na hranicu 10 rokov veku dieťaťa.

Podľa aktuálneho znenia vyhlášky majú výnimku len deti do 3 rokov veku. Celoplošné testovanie, ktoré sa uskutočnilo na území Slovenska v októbri, bolo pritom odporučené až od veku 10 rokov, čo malo určite svoje opodstatnenie. Navrhujeme preto rovnakú vekovú hranicu zahrnúť aj do uvedenej vyhlášky ÚVZSR.

 


Eva Gregáčová    Kontaktujte autora petície
Facebook