Petícia za zrýchlenie vlakov na Orave

My dolupodpisaní občania a prívrženci ekologickej dopravy, žiadame aby bola Oravská železnica - trať ŽSR č. 181 Kraľovany- Trstená, zrekonštruovaná a modernizovaná čo najskôr.

Táto trať dlhodobo trpí poklesom počtu prepravovanych cestujucich vďaka nekonkurencieschopnosti voči cestnej doprave. Jazda osobnym vlakom v celej dĺžke 56km trvá v priemere 110 minut, autobusom 70-90, autom maximálne 60. Cestná doprava do niekoľkých rokov bude kapacitne nedostatočná, už teraz je nekvalitná  a nebezpečná, výstavba rýchlostnej cesty napreduje veľmi pomaly a nie je ekologická a ani ekonomicka.

Zmodernizovaná železničná trať zatraktívni jej využívanie oravčanmi hlavne vďaka zvýšeniu rýchlosti a plynulosti, zvýšeniu bezpečnosti a kapacity, zvýšeniu komfortu, ekologičnosti a ekonomičnosti. Náklady na rekonštrukciu železnice a časová náročnosť od prípravy po realizaciu sú minimalne 10-nasobne nižšie ako pri výstavbe rýchlostnej cesty, naviac s minimálnym až žiadnym záberom pôdy a v spolupráci s autobusovou dopravou vie tvoriť neuveriteľne efektivny nosný dopravný systém regionu. 

Žiadame aby tento projekt bol prioritou vlády, pretože Orava prestane byť atraktívnou a bezpečnou destináciou cestovného ruchu nielen pre zahraničných návštevníkov ale aj domácich. V prospech projektu a jeho efektivnosti prispieva aj v súčasnosti nezanedbateľná nákladná doprava a množstvo priemyselných parkov, ktoré sú v blízkosti trate a tvoria potenciál pre jej ďalšie využívanie, čo zase obmedzí množstvo kamionov.

Naopak, v sucasnosti nedostatočná nosná infraštruktúra osobnej prepravy nedokáže využiť potenciál Oravy a jej obyvateľov a už teraz spôsobuje výpadky do štátneho rozpočtu z cestovného ruchu.  Moderná železnica na Orave bude zárukou udržateľného rastu a ukážkou súhry  prírody a techniky.


Václav Horáček    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Václav Horáček na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...