Petícia za zrušenie reholníckej spoločnosti sv. Bazila Veľkého

Ako občania Slovenského národa, sme hlboko pobúrený činom spoločnosti sv. Bazila Veľkého, ktorý sa pokúšal o zrušenie koncertu Iron Maiden (v Žiline 06/07/2016). Pokus o zrušenie takejto obrovskej kultúrnej udalosti je znakom neskutočného egoizmu a bezočivosti ktorá nemože byt tolerovaná! Preto a aby sme sa vyhli v budúcnoti podobným nepríjemnostiam žiadame o zrušenie reholníckej spoločnosti sv. Bazila Veľkého v Žiline s okamžitou platnosťou.