Petícia za zrušenie prieskumného územia „SVIDNÍK – ropa a horľavý zemný plyn“

prieskumné_územie_Svidník1.jpg

My, dolupodpísaní obyvatelia mesta Bardejov a jeho okolia, ako aj ostatní, ktorým záleží na zachovaní kultúrnych a prírodných hodnôt  tohto unikátneho kraja, berúc do úvahy, že prírodné bohatstvo v podobe zdravého životného prostredia, lesov, pôdy, vody a vzácnych minerálnych prameňov, je skutočným bohatstvom tohto kraja, uvedomujúc si, že nevhodná ekonomická činnosť finančných a podnikateľských skupín ničí životné prostredie na Slovensku v stále väčšej a väčšej miere, dovolávajúc sa svojich práv na prístup k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia podľa Aahurského dohovoru, ktorého je Slovenská republika signatárom, vyjadrujúc znepokojenie zo skutočnosti, že plánované prieskumné geologické práce, ktoré sa majú koncentrovať v obci Zborov, sa nachádzajú v tesnej blízkosti Bardejovských Kúpeľov a minerálneho prameňa v Bardejove – Dlhej Lúke, týmto 

 žiadame 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o urýchlené zrušenie prieskumného územia „SVIDNÍK – ropa a horľavý zemný plyn“ a nezriaďovanie obdobných prieskumných území v tomto priestore v budúcnosti.

~~~

Predseda petičného výboru: PhDr. Oliver Polyák, Gróner 26, 08501 Bardejov; oliver.polyak@hotmail.com – osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci

Členovia petičného výboru:

Alexander Starinský, Jána Švermu 4, 08501 Bardejov; alexander.starinsky@gmail.com

Pavol Štalmach, Kláštorská 29, 08501 Bardejov; palostalmach@gmail.com


PhDr. Oliver Polyák, Gróner 26, 08501 Bardejov; oliver.polyak@hotmail.com    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem PhDr. Oliver Polyák, Gróner 26, 08501 Bardejov; oliver.polyak@hotmail.com na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...