Petícia za zrušenie §363 Trestného poriadku Slovenskej Republiky

My, dolu podpísaní občania Slovenskej Republiky, vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad zneužívaním §363 Trestného poriadku Slovenskej Republiky Generálnym prokurátorom SR Dr. h. c. JUDr. Marošom Žilinkom, Phd. a prvým námestníkom Generálnej prokuratúry SR JUDr. Jozefom Kanderom.

Vyššie uvedení zástupcovia Generálnej prokuratúry SR zneužili §363 Trestného poriadku Slovenskej Republiky v nasledovných prípadoch:

  • Zrušenie obvinenia Vladimíra Pčolinského námestníkom GP Jozefom Kanderom napriek tomu že 10 sudcov rôznych druhov a stupňov súdov (Špecializovaný trestný súd SR, Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR) videlo dôvody nie len na obvinenie V. Pčolinského ale dokonca aj na väzobné stíhanie.
  • Zrušenie obvinenia Jaroslava Haščáka Generálnym prokurátorom SR M. Žilinkom napriek prebiehajúcemu dovolaniu Ministersky spravodlivosti SR na Najvyšší súd SR.
  • Zrušenie uznesenia o začatí trestného stíhania Národnou kriminálnou agentúrou voči predstaviteľom Inšpekcie Ministerstva vnútra SR a Slovenskej informačnej služby námestníkom GP J. Kanderom napriek tomu, že takýto krok je v rozpore s platnou legislatívou SR. 

Z vyššie uvedených dôvodov žiadame Vládu SR aby urýchlene predložila na rokovanie Národnej Rady Slovenskej Republiky zákon o zrušení §363 Trestného poriadku Slovenskej Republiky. Zároveň žiadame a prosíme poslancov NR SR aby hlasovali za takto predložený zákon a pomohli tak urobiť zo Slovenskej Republiky skutočne spravodlivú krajinu. 

Prosím signatárov petície o potvrdenie jej podpisu kliknutím na link v potvrdzujúcom maily.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Peter na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...