Petícia za zotrvanie Mateja Drličku na poste generálneho riaditeľa SND

Vážená pani ministerka, 

dianie v Slovenskom národnom divadle je a vždy bude predmetom záujmu verejnosti, kultúrnej obce obzvlášť. Citlivo vnímame všetky turbulencie, ktorými divadlo v ostatných rokoch prešlo, ako aj pozitívne zmeny, ktoré priniesol Matej Drlička a jeho tím. 

Matej Drlička minulý týždeň použil formulácie, ktoré boli neadekvátne a nesprávne. Považujeme však za rozhodujúce, že sa za svoje nekorektné vyhlásenie verejne ospravedlnil a prevzal zodpovednosť ponúknutím svojej demisie. Bezprostredné priznanie si chyby z úst verejného funkcionára je na Slovensku stále skôr raritou. Aj preto si týmto listom dovoľujeme vysloviť otvorene podporu Matejovi Drličkovi a jeho tímu. 

Divadlo pod jeho vedením spĺňa požiadavky, ktoré na erbovú kultúrnu inštitúciu sami ako členovia kultúrnej obce kladieme.

Vnímame, že divadlo má ambíciu byť zdravou verejnou inštitúciou s vysokou latkou umeleckej produkcie a pevnou hodnotovou štruktúrou. 

Sme zástancami názoru, že súčasné vedenie má svoju začatú prácu dokončiť. Že sú nositeľmi často ťažkých, ale potrebných zmien, že v ani nie polovici ich mandátu je za vedením SND vidieť hmatateľné výsledky, ktoré posúvajú Slovenské národné divadlo kvalitatívne vpred. Sme presvedčení, že táto stopa Mateja Drličku by mala byť pri hodnotení jeho ďalšieho pôsobenia kľúčová. Už teraz vieme, že okrem generálneho riaditeľa SND odchádza z divadla aj kľúčová časť manažmentu. Fungovanie inštitúcie je tak len krátko po jej reštrukturalizácii opäť ohrozené. 

Všetci si pamätáme v akej kondícii marazmu vstúpilo Slovenské národné divadlo do svojej stej sezóny. Boli by sme veľmi neradi, keby sa situácia zopakovala pri oslavách 30. výročia Slovenskej republiky a erbová kultúrna inštitúcia by do jubilejného roka vstupovala v provizóriu a neistote. 

Dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať, aby ste v záujme zachovania zdravého chodu inštitúcie a stabilizácie pozitívnych zmien, ktoré jeho vedenie prinieslo, prehodnotili svoje rozhodnutie odvolať Mateja Drličku.

S úctou

signatári petície

 

Sláva Daubnerová, režisérka

Juraj Valčuha, dirigent

Peter Dvorský, operný spevák

Martin Glaser, riaditeľ Národní divadlo Brno

Roman Polák, režisér

Juraj Čurný, hudobný dramaturg a publicista

Juraj Johanides, režisér

Július Barczi, kunsthistorik, generálny riaditeľ aukčnej spoločnosti SOGA

Wanda Hrycová, filmová producentka

Zuzana Pacáková, riaditeľka Bielej noci

Svetlana Waradzinová, vedúca oddelenia kultúry BSK

Katarína Hulíková, riaditeľka BKIS


Maroš Podhajský    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Maroš Podhajský na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...