PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NsP, n.o. REVÚCA V CELOM JEJ DOTERAJŠOM ROZSAHU POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ČINNOSTÍ SPADAJÚCICH POD DOPLNKOVÉ PROGRAMY ÚROVNE II., O KTORÉ NsP, n.o. REVÚCA POŽIADALA


signal-2023-04-07-15-26-28-6581.jpgMy, nižšie podpísaní : 1. Žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zachovať NsP, n.o. Revúca, v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností spadajúcich pod doplnkové programy úrovne II., a o ktoré NsP, n.o. Revúca požiadala a ktoré neboli zo strany MZ SR schválené : pôrodnícky program, neonatologický program, gynekologický program a traumatologický program II. úroveň programov.


Július Buchta    Kontaktujte autora petície