PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NsP, n.o. REVÚCA V CELOM JEJ DOTERAJŠOM ROZSAHU POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ČINNOSTÍ SPADAJÚCICH POD DOPLNKOVÉ PROGRAMY ÚROVNE II., O KTORÉ NsP, n.o. REVÚCA POŽIADALA

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...