Petícia za zachovanie knižnice, detského ihriska, denného centra seniorov a materského centra na Latorickej 4

Žiadame o zachovanie funkcionality budovy na Latorickej 4.

V Podunajských Biskupiciach je podľa nášho názoru (aj informácii učiteliek z materských škôl) dostatočná kapacita materských škôl. A keďže v materských školách v Podunajských Biskupiciach je množstvo detí z iných obcí (Malinovo, Most, Rovinka) či iných mestských častí, nevidíme reálny dôvod na rušenie ihriska, knižnice, materského centra a denného centra seniorov a prestavbu na MŠ.  Ak však dopyt presahuje možnosti, chápeme potrebu materskej školy, ale žiadame, aby bola zriadená inde. 

Ihrisko na Latorickej 4 je jediné detské ihrisko v panelákovej časti Biskupíc, kde sú stromy a teda je tam v lete tieň. Ihriská v Podunajských Biskupichach zďaleka nepokrývajú potreby detí a zrušenie toho najnavštevovanejšieho (najmä v letných horúcich mesiacoch) by bolo naozaj zlým rozhodnutím.

Zriadením škôlky by sa zrušil priestor pre stretávanie sa mamičiek v materskom centre (aj keď v čase covidu bol obmedzený) Na sídlisku je veľká komunita mladých rodičov a detí v predškolskom veku.

Taktiež chceme zachovať denné centrum seniorov, ktoré má asi 80 členov. Kde sa potom budú môcť stretnúť a tráviť čas?

Knižnica je dlhodobo finančne poddimenzovaná. Ale aj tak mala pred pandémiou takmer 800 čitateľov. Chceme, aby fungovala a žiadame, aby v nej boli usporiadavané (teda aj MČ finančne podporované) podujatia, ako v iných mestských častiach. Čítania pre deti, výstavy (vo Vrakuni je teraz výstava z Bibiany) Prečo by sme aj my Biskupičania, nemali mať priestor na vzdelávanie a umelecké vyžitie nás a našich detí!

Veríme, že mestská časť nájde vhodnejší priestor na zriadenie materskej školy a začne sa o ihriská a knižnicu a celú komunitu rodičov a malých detí viac starať!

 

Ďakujeme!

Anna Čierna - bývalá poslankyňa za Podunajské Biskupice

Eva Jurčíková- Predsedníčka ZO JDS Podunajské Biskupice

Zuzana Kolejáková - za rodičov v Podunajských Biskupiciach


Mgr.art. Zuzana Kolejáková - zástupca rodičov    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr.art. Zuzana Kolejáková - zástupca rodičov na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...