PETÍCIA za začatie stavebných prác stavby „Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, vrátane tunela Soroška“ do roku 2023.

                                                 VIDEO SOROŠKA !!!                                              

https://drive.google.com/file/d/1wEwmlP5GQlDwyVeMZHwElj7Xv3HwzQ8a/view?fbclid=IwAR1IoCXzVH8urwidTSwJQiTygLEJslGzrziCnIxGES7L3oIh91TO9L37Tuw

                                                 

                                                         PETÍCIA                                                                                                                                                                                                               za začatie stavebných prác stavby   „Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov       nad Turňou, vrátane tunela Soroška“ do roku 2023.                                                

           Som za pokračovanie prác a to podľa prísľubu ministra dopravy a výstavby SR, ktoré odznelo na pracovnom rokovaní dňa 6.8.2020 v Jablonove nad Turňou, aby sa stavba úseku rýchlostnej cesty „R2 – Rožňava – Jablonov nad Turňou, vrátane tunela Soroška“ začala realizovať v roku 2023 a zároveň žiadam o zaradenie tejto stavby do priorít Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR. Žiadam, aby pred začatím prác na razbe tunela mala obec Jablonov nad Turňou zrealizovaný náhradný zdroj pitnej vody z nezávislého vodného zdroja,  a to podľa už platného územného rozhodnutia stavby.  

 

Petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

  Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je Pavol Burdiga,  Košická 22 , 048 01 Rožňava.  

 

Petičný výbor:                                                                                                   

Pavol Burdiga, Košická 22, 048 01 Rožňava 

Ing. Slavomír Zubriczky, Jablonov Nad Turňou 315,049 43 Jablonov Nad Turňou

Ing. Peter Marko, Útulná 13, 048 01 Rožňava            

Iveta Šušánová, Železničná 482, 049 11 Plešivec

Ing. Tibor Balázs, Gemerská Hôrka 365,049 12 Gemerská Hôrka

Peter Bolo, Tichá 690/1, 049 41 Krásnohorské Podhradie  

Alexander Szőllős, Čučma 244, 048 01 Rožňava

Róbert Anna, Lipovník 164, 049 42 Lipovník

Ján Slovák, Budovateľská 953, 049 25 Dobšiná

Ing. Milan Mlynár, Gočovo 68, 049 24 Gočovo

Mgr. Slávka Krišťáková, Rejdová 343, 049 26 Rejdová

Ing. Štefan Bašták, Slavošovce 279, 049 36 Slavošovce

Ing. Jaroslav Hric Jančo, Brdárka 34, 049 34 Markuška

Ladislav Belányi, Jelšavská 324, 049 32 Štítnik    

 

  V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), v spojitosti so zákonom č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, dotknuté osoby svojimi podpismi na tomto priloženom petičnom hárku zároveň vyjadrujú aj dobrovoľný súhlas so spracovaním ich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, na účely podania tejto petície spoločnosti, ktorej je petícia adresovaná.   Zároveň dotknuté osoby berú na vedomie a prehlasujú: · že tento súhlas môžu kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to písomne zaslaním listu na adresu prevádzkovateľa. že ich osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť adresátovi tejto petície, za podmienok stanovených zákonom č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, že majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, týkajúcich sa ich osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na presnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, · že prevádzkovateľ deklaruje prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie ich osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom a prijaté opatrenia prevádzkovateľ podľa potreby aktualizuje -že boli riadnym spôsobom oboznámení o spôsobe spracovania ich osobných údajov a právach vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - že ich súhlas je vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle so spracúvaním ich osobných údajov,.                                                          

 

Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie petičného hárku t.j.uveďte meno,priezvisko,mesto-obec,ulicu,č.domu a smerovacie číslo.

 

 

PETÍCIU JE MOŽNÉ DORUČIŤ NA JEDNU Z UVEDENÝCH ADRIES :                                                                                                

1. Obec Jablonov nad Turňou, Jablonov nad Turňou 73, 049 43 Jablonov nad Turňou                                                                                                         

2. Turisticko informačné centrum Rožňava,Námestie baníkov č.32  048 01Rožňava

 

VIDEO SOROŠKA !!!                                              

https://drive.google.com/file/d/1wEwmlP5GQlDwyVeMZHwElj7Xv3HwzQ8a/view?fbclid=IwAR1IoCXzVH8urwidTSwJQiTygLEJslGzrziCnIxGES7L3oIh91TO9L37Tuw

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Pavol Burdiga na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )