Petícia za výsluhový dôchodok pre zdravotníckych pracovníkov

My dole podpísaní občania, žiadame o uzákonenie výsluhového dôchodku pre zdravotníckych pracovníkov a to v spodnej hranici odpracovných 25 rokov s výsluhovým dôchodkom v hdonote 55% zo základu mzdy a jeho postupným navyšovaním s ďalším odpracovným rokom o 1,5%. Nazdávame sa, že možnosť rozhodnutia o odchode do výsluhového dôchodku, môže byť motiváciou aj  pre zvýšenie záujmu ďalšej generácie o povolanie v oblasti zdravotníctva.


Adriana Švirková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Adriana Švirková bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...