Petícia za výsluhový dôchodok pre zdravotníckych pracovníkov

My dole podpísaní občania, žiadame o uzákonenie výsluhového dôchodku pre zdravotníckych pracovníkov a to v spodnej hranici odpracovných 25 rokov s výsluhovým dôchodkom v hdonote 55% zo základu mzdy a jeho postupným navyšovaním s ďalším odpracovným rokom o 1,5%. Nazdávame sa, že možnosť rozhodnutia o odchode do výsluhového dôchodku, môže byť motiváciou aj  pre zvýšenie záujmu ďalšej generácie o povolanie v oblasti zdravotníctva.


Adriana Švirková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Adriana Švirková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...