Petícia za spustenie ďalšieho kola reštitúcií

My dole podpísaní občania žiadame parlament a vládu o zrušenie zákonov, ktorými bol v období október 1938 až 28.február 1948 protiprávnym spôsobom politickými režimami vládnucími v tomto období odňatý majetok a to najmä menšinám, ako sú židia, prípadne rómovia a iným občanom, prípadne organizáciám, ktorým režim Slovenského Štátu nezákonne vyvlastnil ich imanie ale i aj v širšom horizonte( 10/1938- 28.2.1948 t.j. pred vznikom Slovenského Štátu ako aj v povojnovom období). Žiadame spustenie nového kola reštitučného procesu na uspokojenie  reštitučných nárokov predmetných osôb na nápravu zmienených majetkových krívd a to  z uvedených dôvodov:

1. Za ostatných 80 rokov nebola politická vôľa a záujem napraviť spoločenské krivdy spáchané v tomto období. Dokonca aj  po Nežnej revolúcii, keď už bola vôľa na nápravu niektorých majetkových krívd, z jednotlivých kôl reštitučného procesu boli vyňaté reštitučné nároky na majetok odňatý pred obdobím 28.2.1948. Táto petícia má za cieľ odstrániť tento zásadný nedostatok a navrátiť protiprávne vzatý majetok aj v období pred vznikom komunistického režimu u nás.

2. Nie je možné stavať prosperitu jedinca, alebo národa na spáchaní majetkových krívd inému jedincovi, či skupine(-ám) občanov, čo sa u nás opakovane s podporou politických režimov  dialo už od obdobia vyhlásenia Slovenskej autonómie(jeseň 1938), na čo potom plynule nadviazal ľudácky režim v období Slovenského štátu tzv. arizáciou. Arizačným procesom vojnového Slovenského štátu sa neskôr inšpirovali komunisti, ktorí začali v rámci tzv. kolektivizácie nové kolo krádeže majetku osobám nepohodlným režimu. Tým sa roztočila bludná špirála neprávosti a lúpežného odoberania cudzieho majetku s podporou štátnych orgánov rôznych politických režimov. Autori týchto neprávosti pritom zakrývali obludnosť takýchto krívd tými najvznešenejšími ideálmi v mene budovania lepšieho Slovenska, či krajšej a sociálne spravodlivejšej spoločnosti pre všetkých. Túto roztočenú bludnú špirálu zlodejiny  nevieme do dnešného dňa zastaviť a znovu a znovu isté záujmové skupiny páchajú tie isté majetkové krivdy voči iným občanom, žiaľ s rovnakou pomocou a výdatnou podporou slovenských štátnych orgánov. Ako už bolo spomenuté vyššie, predošlé kolá reštitúcií, ktoré mali vysporiadať a napraviť krivdy spáchané na občanoch, toto riešili len čiastočne a to len obdobie komunistického režimu, nie obdobie predtým. Touto petíciou my občania žiadame o vyriešenie protiprávneho stavu spôsobeného pred vznikom komunistického zriadenia


Mgr. Milan Lorinc    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mgr. Milan Lorinc na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook