Petícia za skultúrnenie okolia pamätníka Chatama Sofera

   Bratislava sa pýši tým, že pod hradom sa nachádza pamätník významného židovského učenca a Rabína Chatama Sofera. Je to jedinečné miesto a aj v jeho osude sa odráža história bratislavskej židovskej obce.  Dnešný areál je pozostatkom stredovekého cintorína, ktorý bol zničený v roku 1943 v súvislosti s  výstavbou električkového tunela cez hradný kopec. V podzemnom priestore sa zachovalo 23 hrobov z rabínskej sekcie vrátane hrobu Chatama Sofera. Aj keď areál z rúk Martina Kvasnicu je v dobrom stave okolie je nevábne. Najhoršie na tom je budova trafostanice a schody k ortodoxnému (i neologickému) cintorínu - kam návštevníci tak isto chodia.

310320233227.jpg

310320233228.jpg

   My obyvatelia Bratislavy žiadame zodpovedné osoby z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja a Miestnej časti Bratislava Staré mesto, aby zabepečili urýchlenu opravu budovy trafostanice a schodov na Žižkovu ulicu v duchu a  spôsobom ako je vystavaný areál pamätníka.

   Významné miesto Bratislavy si žiada dôstojnosť !

 

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ivan Matusík na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...