Petícia za otvorenie 1. ročníka magisterského štúdia v študijných programoch poľský jazyk a kultúra a poľský jazyk a kultúra v kombinácii.

My, dolu podpísaní študenti vyjadrujeme nesúhlas s rozhodnutím vedenia Filozofickej fakulty UMB neotvoriť v nasledujúcom ak. roku 1. ročník magisterského štúdia polonistiky. Keďže Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela ako jediná na Slovensku ponúka štúdium poľského jazyka v kombinácii s inými jazykmi alebo samostatne v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, nemajú študentky bakalárskeho stupňa kde pokračovať. Poľský jazyk je na trhu vysoko žiadaný a prekladateľov a tlmočníkov je akútny nedostatok. Hoci tento jazyk nie je až tak rozšírený, stále sú tu študenti, ktorí majú chuť a snahu naučiť sa ho.

Žiadame Vás preto o podporu a pomoc pri riešení vzniknutej situácie.


Kristína Poloncová, Eunika Šinková    Kontaktujte autora petície
Facebook