Petícia za obnovu vyhorenej budovy Skladu soli NKP Solivar

Adresa:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Nám. SNP, č. 33

813 31  Bratislava - Staré Mesto

____________________________________

 

Tento list je petíciou podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov s názvom:


Petícia za obnovu vyhorenej budovy Skladu soli  národnej kultúrnej pamiatky Solivar

My, občania Slovenskej republiky, podpísaní pod touto petíciou, žiadame Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, aby bezodkladne zabezpečilo obnovu v roku 1986 vyhoreného objektu Skladu soli ako súčasti národnej kultúrnej pamiatky Solivar a vyčerpalo všetky získané prostriedky z Regionálneho operačného programu určené na tento účel. Zároveň žiadame vyčleniť ďalšie finančné prostriedky na revitalizáciu ostatných historických objektov a priľahlých plôch tejto významnej technickej pamiatky, patriacej do správy Slovenského technického múzea v Košiciach.

Čas trvania petície: 17. 03. 2014 – 30. 04. 2014

 

Vážené ministerstvo kultúry,

 

s veľkým znepokojením sledujeme pretrvávajúce chátranie unikátneho objektu Skladu soli ako súčasti národnej kultúrnej pamiatky Solivar na území mesta Prešov. Pre rekonštrukciu a konečnú obnovu Skladu soli sa od roku 1986 neurobilo nič zásadné. Expozícia STM v Solivare patrí k unikátnym technickým a kultúrnym pamiatkam Slovenska. Celý technický komplex múzea však chátra. Od požiaru zdevastovaným „komorám“ (miestny názov pre Sklad soli) hrozí čoskoro zrútenie, ak sa zhorená strecha nezrekonštruuje a neprekryje múry čnejúce do oblohy ako výkričník skazy i dobrého remeselného umenia minulosti. Vysoké múry stoja bez strechy už takmer tridsať rokov. Vietor ich ošľaháva, hodiny na veži neodbíjajú ani poludnie ani polnoc, holuby sa uhniezdili na vrchole veže a bujná vegetácia pomaly prerastá opustené múry. Od roku 1986 žiadna politická reprezentácia štátu nedokázala nájsť prostriedky na obnovu budovy Skladu soli. Svetielko nádeje sa rozsvietilo relatívne nedávno, v roku 2010, keď sa ministerstvo kultúry stalo prijímateľom projektu s názvom „Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivar Prešov“ v rámci európskeho Regionálneho operačného programu Prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu. Ministerstvo kultúry SR ako prijímateľ prostriedkov malo začať s realizáciou projektu, t. j. opravy strechy i budovy Skladu soli  začiatkom apríla 2011 a ukončiť ju malo koncom marca 2013. Proces rekonštrukcie Skladu soli bol však zastavený kvôli výberu subjektu na realizáciu stavebných prác v rámci vypísaného výberového konania, pričom sa celá záležitosť stala predmetom súdneho sporu na Krajskom súde v Bratislave. Konečný verdikt súdu nadobudol právoplatnosť v marci 2013.

Pán minister kultúry, žiadame Vás touto cestou, aby sa celý súťažný proces finančného zabezpečenia  prostriedkov z ROP na obnovu Skladu soli urýchlil a čo najskôr bola  vybraná stavebná firma, ktorá by v zmysle projektovej dokumentácie zrealizovala plánovanú rekonštrukciu v čase na to určenom projektom.

Myslíme si, že tento objekt, rovnako ako celé múzeum NKP Solivar, si zaslúži zo strany štátu lepšiu starostlivosť.

 

 

Petičný výbor za obnovu budovy Skladu soli v Solivare:

Mgr. Stanislav Ferenc, Ľ. Podjavorinskej 6, 080 05 Prešov

Bc. Alžbeta Filičková, Švábska 70, 080 05 Prešov

Mgr. Peter Krajňák, Solivarská 35, 080 05  Prešov

PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., Zlatá Baňa 158, 082 52 Kokošovce

Jozef Malinovský, Slovenská 7, 080 01  Prešov

Barbora Šimková, Čajkovského 17, 080 05 Prešov

 

Osoba určená na zastupovanie petičného výboru v styku s orgánmi verejnej správy:

PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., Zlatá Baňa 158, 082 52  Kokošovce

 


Ľuba Kráľová    Kontaktujte autora petície
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )