Petícia za komplexnú rekonštrukciu NS Opál v Prešove

„My, dolupodpísaní občania mesta Prešov,

týmto žiadame mesto Prešov aj jeho príslušné orgány o komplexnú opravu a rekonštrukciu Nákupného strediska Opál v Prešove, keďže jeho rekonštrukcia sa roky odsúva, stredisko je v dezolátnom stave a samotný prechod cez nákupné stredisko je pre obyvateľov mesta Prešov nebezpečný.“


Michal Džupin, Richard Dubovický    Kontaktujte autora petície