Petícia proti zrušeniu pošty v obci Čerhov

Rozhodnutím Slovenskej pošty sa má zrušiť kamenná prevádzka pošty v obci Čerhov a presunúť do obce Michaľany. Občania Čerhova, ktorých sa to priamo dotýka proti tomu prostestujeme, nakoľko sa nám vo veľkom rozsahu znemožní prístup k poštovým službám. 

Svojimi pospismi dávame nesúhlas s týmto rozhodnutím a žiadame zachovanie kamennej prevádzky v našej obci


Molčanová Anna    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Molčanová Anna na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...