PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE IBV PRI NEMOCNICI V MYJAVE.

Bližšie info:

http://www.nazahori.sk/index.php/myjava/item/2901-myjavcania-sa-ozyvaju-aj-peticiou-proti-vyrubu-stromov-pre-planovanu-vystavbu-domov-proti-je-aj-kozel

Aktuálne foto miesta určeného na IBV.

petícia_1.jpgpetícia_2.jpg

My, dolu podpísaní občania, v zmysle petičného práva, požadujeme pozastavenie všetkých krokov, smerujúcich k realizácii plánovanej výstavby IBV pri Nemocnici s poliklinikou v Myjave, ktorá má byť zrealizovaná v priestore bývalého nemocničného parku. Táto výstavba bola schválená MsZ Myjava dňa 19.9.2019  

   Dôvod petície:

   1. nenávratná strata hodnotného, veľkého prírodného biotopu                                  2. následky radikálnych zmien a nepriaznivých vplyvov na životné prostredie  lokality, ktoré by sa výstavbou spôsobili.      

Žiadame zachovanie tohto priestoru s charakterom mestského lesa, ktorý disponuje množstvom nenahraditeľnej zelene a drevín, na čo sú naviazané rôzne druhy živočíchov. Priestor má potenciál slúžiť občanom i pacientom zo širokého okolia ako miesto pre oddych a relax v prírodnom mestskom prostredí a plní množstvo environmentálnych funkcií.          

                           


Ing. Igor Mozolák    Kontaktujte autora petície