PETÍCIA PROTI PLÁNOVANEJ KONCEPCII PARKOVANIA V MESTE MICHALOVCE

My, pod petíciou podpísaní občania, žiadame, aby sa zavedenie parkovacích zón s plateným parkovaním obmedzilo výhradne na centrum mesta Michalovce tak, aby boli pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Michalovce vytvorené úseky s vyhradeným rezidenčným parkovaním.   

Žiadame, aby bolo parkovanie motorových vozidiel v častiach mesta Michalovce, ktoré netvoria centrum mesta (sídliská, obytné štvrte), bezplatné a aby boli všetky činnosti súvisiace s parkovaním v meste Michalovce výhradne pod správou mesta Michalovce a jeho príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie bez účasti obchodných spoločností.   

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby pred schvaľovaním všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa statickej dopravy a celkovej parkovacej politiky mesta Michalovce požadovali splnenie požiadaviek uvedených v tejto petícii.

 

Predseda petičného výboru:  

Mgr. Milan Kaplan, J. Murgaša 1320/3, 071 01 Michalovce – poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu  

Členovia petičného výboru:  

Mgr. Miroslav Surmánek, J. A. Gagarina 2622/2, 071 01 Michalovce

Milan Potocký, Višňová 1835/19, 071 01 Michalovce

 

 
Facebook