Petícia proti nezákonným opatreniam COVID 19

Potvrdzujem nesúhlas s diskriminačným zavedením opatrení covid 19 žiadam okamžité zrušenie :

1) povinného testovania a podmienovania vstupu do zamestnania , cestovania , návštev lekárov a škôl a ďalších diskriminačných zákazov.

2) zrušenie vynucovania prekrytia dýchacích ciest pri vstupe do interiérov .

3) žiadam aby opatrenia boli prijaté na základe dobrovoľného rozhodnutia  občanov bez ukladania sankcií bez nátlaku a  diskriminácie .

4) žiadam o dodržiavanie európskeho dohovoru a charty OSN ako najvyšších právnych aktov a žiadam o dodržiavanie ľudských práv v nich uvedených .


OZ Dôstojnosť Slovenska    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem OZ Dôstojnosť Slovenska na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...