Petícia za finančný a projektový audit mimovládnych organizácií.

My, občania Slovenskej republiky žiadame poslancov Národnej rady SR o zavedenie zákonného rámca, umožnujúceho štátnym orgánom nariadiť a vykonať ekonomicko-finančné a obsahovo-prevádzkové audity činnosti mimovládnych organizácií, pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

 

My, občania SR, citlivo vnímame a sme znepokojení udalosťami, odohrávajúcimi sa po voľbách do NR SR r.2023, kde dochádza k rozsiahlemu "boju" medzi novovznikajúcou vládou a mimovládnymi organizáciami, pôsobiacimi na území SR.                 Sme svedkami vzájomných mediálnych útokov, pričom sa jednotlivé strany obviňujú z nelegálneho konania a osočujú z neodbornosti. Avšak, obvinenia zúčastnených strán či ich následná obhajoba, je často založená iba na všeobecných tvrdeniach, bez predloženia konkrétnych účtovných a dopadových dát.

Aby sme do budúcnosti odstránili akékoľvek podozrenia zo zneužitia zdrojov a umožnili mimovládnym organizáciam konať transparentne, žiadame NR SR o prijatie zákonov, ktoré zabezpečia hĺbkové ekonomické audity a taktiež dopadové štúdie uskutočnených i prebiehajúcich projektov.

Mimovládne organizácie pôsobiace na území SR, sú financované hlavne zo zdrojov nás, občanov Slovenska, či už ide o dotácie zo strany SR alebo EU. Je teda našim právom, ich záujmom a zároveň povinnosťou správnych orgánov dohliadať na využitie pridelených finančných prostriedkov. Keďže sa mimovládne organizácie priamo podieľajú na tvorbe životnej reality Slovenska, je preto správne a zodpovedné, odborne posúdiť aj dopady - prospech ich činností pre občanov SR a zabezpečiť objektívnu proporcionalitu projektov vzhľadom na územie Slovenska.

Tým sa odstránia akékoľvek pochybnosti o neadekvátnom využití prostriedkov, bude možné identifikovať a oceniť naozaj prínosné projekty, uzavrieť stagnujúce a taktiež otvoriť ďaľšie možnosti pre rozvoj občianskej spoločnosti a krajiny.

Ďakujem za podpis každému uvedomelému občanovi.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem L.Pánis na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...