PETÍCIA - Zhromaždenie občanov na Námestí Mieru - Kapustniciach konaného , dňa 19.07.2020

My , podpísaní občania touto petíciou  žiadame mestské zastupiteľstvo v Detve , aby v súlade s petičným zákonom č. 85/1990 Zb o petičnom práve riešil požiadavky  :

1.   V rámci transparentného mesta požadujeme  zavedenie projektu  „Odkaz pre starostu “ .                          

2.  V rámci užšieho prepojenia samosprávy  s  občanmi  požadujeme uvedenie do praxe  činnosť  výborov  mestských častí .                                                                                                                                           3.  Požadujeme  v rozpočte  na rok 2021   časť peňazí z rozpočtu mesta vyčleniť na  participatívny rozpočet ,  podľa volebných obvodov a počtu obyvateľov v sume 1,- €  na obyvateľa.                                                        

4.   Požadujeme , aby do programu rokovania mestského zastupiteľstva v roku 2020  bol  zaradený bod programu  „ zmena počtu poslancov za volebné obvody č. 4 a č. 5  pre budúce volebné obdobie  roky   2022 - 2025  “  zvýšený počet poslancov o jedného poslanca oproti terajšiemu stavu v zmysle zákona  180 /2014 Z.z. .                                                                                                                                                                   5.  Žiadame primátora mesta Detva Ing. Jána Šufliarskeho , aby odvolal z  funkcie  zástupcu primátora mesta Jána Šiandora  ,  z dôvodu  jeho nedôveryhodnosti ako osoby verejného činiteľa . 

 

 

 

 

Všetkým vopred ďakujem !
                                                                                             

 


Oľga Vilhanová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Oľga Vilhanová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook