P E T Í C I A za MIER, o zastavení zbrojenia a za odzbrojovacie procesy na Slovensku a na planéte ZEM

My, občania SR, vyjadrujeme obavy zo súčasnej vnútroštátnej a zahraničnej politiky SR, EÚ a vlád sveta v čase vzniknutej celosvetovej pandémie COVID-19, ktorej vírus vedci považujú za laboratórne upravovaný a teda ho môžeme chápať ako zbraň hromadného ničenia.  Opakovane sme pobúrení z rozširovania tohto vírusu a prístupov vlád sveta a ponúkame návrhy, opatrenia pre mierovú stabilitu z obáv pred bezpečnostnou, ekonomickou hrozbou a obrovskými  dopadmi pandémie COVID- 19 na obyvateľstvo SR a celosvetovú populáciu . 

Petíciu predkladáme :  Podľa zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Navrhujeme uskutočniť nasledovné kroky, riešenia a opatrenia :  

1. zrealizovať nákup bojových stíhacích lietadiel typu F – 16 iba na 50% pretože boli zaplatené už dve splátky, ale SR nepotrebuje také veľké množstvo predražených lietadiel, ale hlavne si ich nemôže dovoliť v týchto ťažkých časoch pandémie! Vieme, že každá zmluva je vypovedateľná a vláda musí zohľadniť núdzový stav zdravotníctva v SR a ekonomiky, tam potrebujeme investovať! Apelujeme na dodržiavanie mieru a odzbrojovanie, nechceme zbrane, potrebujeme mier! Toto by si mali páni politici konečne uvedomiť !!! 

2. zastaviť rokovania o bilaterálnej zmluve medzi SR a USA, ktorá nebola podpísaná zo strany SR v r. 2019. Túto zmluvu pripravoval v demisii Miroslav Lajčák, bez vedomia ministra obrany a bez vedomia NR SR.  Zmluva obsahovala prítomnosť amerických vojakov v SR, obsadenie našich letísk, výstavbu ubytovacích zariadení pre vojakov, ktoré by spadali pod legislatívu USA. To je neprípustné!

3.  zabezpečiť odchod všetkých vojakov USA z územia Európy! Vrátane ďaľších krajín, kde majú letecké, raketové základne, pozemnú techniku, či námorné vojská.

4. anulovať podpis dokumentu NATO na summite NATO  vo Varšave 8.-9.7. 2016, podpísaného dnes už ex-prezidentom SR Andrejom Kiskom ,,O obkľučovaní Ruskej federácie vojskami NATO“ aj s účasťou slovenských vojakov na operáciách NATO. 

5. pestovať priateľské vzťahy s okolitými krajinami, vrátane Ruskej federácie a zastaviť rétoriku politikov o tom, že Ruská federácia predstavuje"možnú hrozbu", ako sa uvádza v dokumente, ktorý podpísal bývalý predseda vlády SR Peter Pellegrini v decembri r. 2018 v NR SR tento dokument doteraz nebol prerokovaný. Navrhujeme, aby nebol uvádzaný žiaden NEPRIATEĽ v Bezpečnostnej stratégii SR, pretože predstavuje RIZIKO pre obyvateľov SR !!

6. zastaviť sankcie proti Ruskej federácii, ktoré nám spôsobujú narušenie vzťahov s RF a straty v ekonomike  SR.

7. nesúhlasiť s navyšovaním financií pre účely ďaľšieho zbrojenia SR. Najmä v takomto kritickom stave SR počas pandémie COVIDu-19 a nenechať sa neustále tlačiť NATOM, EÚ a najmä prezidentom USA Donaldom Trumpom ku navyšovať financií pre zbrojenie.  Opakovane vyzývame pani prezidentku SR Zuzanu Čaputovúaby svojimi vyjadrovaniami nepodporovala zvyšovanie financií na ďalšie zbrojenie, peniaze budú potrebné na iné účely viac ako na nerozumné zbrojenie!!!

8. zrušiť účasť SR v mimovládnej organizácii GLOBSEC, financovanej zo zahraničia a častočne financovanej vládou SR. Táto organizácia prezentuje Ruskú federáciu a Čínsku republiku ako NEPRIATEĽOV a týmto dostáva priamo SR do Bezpečnostného rizika!                                                                                      

9nepodporiť návrh vzniku Vesmírnych, či Kozmických ozbrojených síl NATO, čo by povedie k ďaľšimu neúmernému zbrojeniu a vytvorenie nového bojového priestoru vo vesmíre pod rúškom ochrany mieru. K tomuto sme už vyjadrili svoje nesúhlasné stanovisko v predošlej Petícii za mier proti biologickej vojne z 19.3.2020 a zaslali ju prezidentke SR Zuzane Čaputovej./viď www.petície.com/ https://www.peticie.com/p_e_t_i_c_i_a_za_mier_proti_biologickej_vojne_proti_pouitiuireniu_koronavirusu_-_covid19_na_slovensku_a_vo_svete_proti_obkuovaniu_rf_vojskami_nato_a_nesuhlas_s_menovanim_jaroslava_naa

10. navrhujeme mierovým organizáciám a prezidentke SR p. Zuzane Čaputovej urýchlene začať mierové rozhovory a pozvať do Bratislavy prezidentov p. Donalda Trumpa USA  a Vladimíra Putina, prezidenta Ruskej federácie a vytvoriť podmienky na podpísanie dohody o zastavení výroby zbraní, používania biologických zbraní a o o trvalom odzbrojovaní !!!          

My občiania SR sme mierový národ a záleží nám na tom, aby sme sa stali mierovým  MOSTOM medzi Východom a Západom. Občania nechcú zbrane, občania potrebujú MIER a to na celom svete! Touto petíciou vyjadrujeme svoje obavy z rozhodnutí vlád sveta a vlády SR a z toho ako rieši zložitú situáciu pandémie COVID-19, vyzývame ju ku nepredlžovaniu núdzového stavu a zostrovaniu opatrení, pretože sa obávame ťažkej ekonomickej a sociálnej krízy.  Zároveň vyzývame premiéra a vládu SR ku mierovej stabilite SR a naplneniu jej predvolebných sľubov.

PETÍCIU predkladáme občanom SR na stránke petície.com s cieľom, aby sa uvedené veci riešili orgánmi štátu a v spolupráci s okolitými krajinami.

Týmto zároveň vyzývame všetkých občanov SR, aby sa k nám pridali a podpísali petíciu elektronicky a prostredníctvom petičného hárku, ktorý radi zašleme z adresy: slovforum@protonmail.com Petícia bude predložená orgánom štátu, Úradu prezidenta SR , Vláde SR a NR SR .

Petíciu predkladajú : Slovenské Národné Fórum – SNF v Bratislave a jeho Krízový štáb z ľudu, iniciatíva občanov Slovenska na podnet OZ Pán Občan . 

Dňa :  19.4. 2020  Bratislava 

Petičný výbor : Slovenské Národné Fórum  Dagmar Weissabelová, Bošániho 17, Bratislava,  ,  e  mail : asistentkamieru@protonmail.com  osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,

Za petičný výbor a Krízový štáb z ĽUDU pri SNF : Filip Ficek Okružná 1424 /22, 0201 Púchov

Petičné hárky môžete zasielať na adresu : Dagmar Weissabelová, Bošániho 17, PSČ: 84101 Bratislava

SNF na Fb: https://www.facebook.com/Slovensk%C3%A9-N%C3%A1rodn%C3%A9-F%C3%B3rum-105893477543039


Dagmar Weissabelová, SNF, asistentkamieru@protonmail.com    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Dagmar Weissabelová, SNF, asistentkamieru@protonmail.com na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...