Otvorený list prezidentovi RF Vladimírovi Vladimírovičovi Putinovi

 

Otvorený list prezidentovi Ruskej Federácie Vladimírovi Vladimírovičovi Putinovi

 

My, občania SR, s hlbokým znepokojením sledujeme situáciu okolo vyhostenia troch ruských diplomatov zo SR. Vyhlasujeme, že sa rozhodne dištancujeme od prejavov nepriateľstva reprezentovaných neštandardnými diplomatickými krokmi najmä súčasnej, ale aj minulej vlády SR.

Týmto otvoreným listom deklarujeme, že ako v minulosti tak i naďalej máme záujem byť priateľmi Ruskej Federácie. Prejavujeme sympatie ruskému národu a jeho kultúrnym hodnotám nevyhnutne prepojeným s našimi hodnotami. Súčasne však vyjadrujeme vážne znepokojenie a obavy z vyhrocovania politickej a úpadku ekonomickej situácie nielen na Slovensku, ale v celoeurópskom meradle a z umelo vytváraného nepriateľstva voči Ruskej Federácii.

Protestujeme proti zavádzajúcim a skresleným informáciám médií a ubezpečujeme vás, že na Slovensku je dostatok normálnych, mierovo zmýšľajúcich ľudí, ktorí nepestujú nenávisť a rozdeľovanie našich národov.

Je čas, aby sme sa zomkli a začali pestovať otvorené priateľské vzťahy a spoluprácu nielen s RF, ale aj so všetkými okolitými susednými krajinami. Máme tu veľa skupín Priateľov Ruskej Federácie, ktorí sa pridávajú k tomuto otvorenému listu. Tento otvorený list je zároveň petíciou odmietajúcou šírenie protiruských nálad a eskaláciu vyhrocovania vzťahov s RF. Žiadame preto prezidentku SR, NR SR a vládu SR, aby urobili nevyhnutné diplomatické kroky k urýchlenému prijatiu opatrení smerujúcich k náprave a opätovnému zlepšeniu vzťahov.

V súvislosti s tým ako občania SR zároveň vyjadrujeme zásadný nesúhlas s vysielaním príslušníkov slovenských vojakov do pobaltských krajín, s prítomnosťou amerických vojsk na území SR, s nákupom zbraní a s ďalšími nepriateľskými krokmi súčasnej vlády. Tento nesúhlas potvrdzujeme dvomi priloženými petíciami, ktoré dosiaľ zostali bez odozvy zodpovedných!

Sme presvedčení, že budúcnosť Slovenska, Európy a sveta stojí iba na vzájomnom rešpekte, spolupráci, komunikácii a postupnom odstraňovaní konfliktov a rozporov hroziacich novou „studenou vojnou“.

Vážený pán prezident Vladimír Vladimírovič Putin, prajeme Vám veľa zdravia, síl a odvahy pri riešení súčasných výziev a veríme v zachovanie priazne nášmu priateľstvu pre spoločnú budúcnosť našich národov.

 

Priatelia Ruskej Federácie, Stretnutia priateľov Ruska a občania SR

 
 
Ak súhlasíte s uvedeným listom, petíciou, podpíšte ju prosím online a potvrďte keď
vám príde na váš email, zdieľajtu ju s priateľmi, aby sme ju mohli čo najskôr odovzdať
na Ruskú ambasádu a všetky zahraničné ambasády na Slovensku. Pozornosť prosím venujte aj ďaľším dvom petíciám. Ďakujeme! Slovensko potrebuje Vašu pomoc!

https://www.peticie.com/p_e_t_i_c_i_a_za_mier_proti_biologickej_vojne_proti_pouitiuireniu_koronavirusu_-_covid19_na_slovensku_a_vo_svete_proti_obkuovaniu_rf_vojskami_nato_a_nesuhlas_s_menovanim_jaroslava_naa

     

https://www.peticie.com/p_e_t_i_c_i_a_za_mier__mierove_rokovania_a_rokovania_o_zastaveni_zbrojenia_odzbrojovacie_procesy_v_ase_posobenia_koronavirusu_covid-19_na_slovensku_a_na_planete_zem  

 

Predseda petičného výboru : Dagmar Weissabelová, Bošániho 17 Bratislava 84101

Daniela Matovičová,Hlavná 3/79  Lazany 972 11

.Jana Mitasová, Mudrochova 3 831 06 Bratislava 

 

MAREK ŽURAVLOV, VALALIKY 04413 a STRETNUTIA PRIATEĽOV RUSKA” a jej 1350 členov

 

 


aliancianarodnychsilsk@gmail.com    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem aliancianarodnychsilsk@gmail.com na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...