Otvorená výzva ministrovi školstva, rektorovi STU, akademickému senátu STU na záchranu FIIT STU

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) je moderná fakulta, ktorej absolventi sa dlhodobo umiestňujú na vrchole rebríčkov záujmu o absolventov na pracovnom trhu nielen na Slovensku. FIIT STU sa stala prvou voľbou pre mnohých stredoškolákov, ktorí ju uprednostnili pred zahraničnými vysokými školami. Dosahovala vynikajúce výsledky nielen vo výskumných aktivitách, ale aj v užitočnej výskumnej spolupráci so súkromným sektorom. Bola vzorom progresívnych metód v otvorenej komunikácii so študentami, zamestnancami, verejnou sférou a podnikateľským sektorom. Bola aj hnacím motorom iniciatív na podporu informatizácie a zavedenie technológií umelej inteligencie na Slovensku.   

Zdá sa, že FIIT STU stráca svoju pozíciu vo všetkých týchto oblastiach a potrebuje náš záujem, otvorený hlas a kontrolu verejnosti, aby sa tam mohla vrátiť. Situácia na tejto prestížnej fakulte po zvolení prof. Ivana Kotuliaka do funkcie dekana a jeho nástupe do funkcie sa stala neudržateľná. 

Dekan FIIT Ivan Kotuliak stratil dôveru veľkej časti študentov, kvalitní učitelia a zamestnanci štrajkujú, viaceré firmy prerušili spoluprácu a kvalita vzdelávacieho procesu sa významne znížila. Jeho postupy a kroky sa javia ako netransparentné, nezrozumiteľné a mocensky motivované. Akademický senát fakulty je takmer rok nefunkčný a demokratické postupy potenciálnej očisty sú v nedohľadne.

Dekan FIIT Ivan Kotuliak nezvládol riadenie fakulty, zabezpečenie kvality výučby na fakulte a vytvorenie prijateľného, štandardného a rozvoj podporujúceho prostredia pre zamestnancov a študentov, ako aj udržanie pozície dôveryhodného a spoľahlivého partnera pre firmy a ostatné subjekty. Tým zásadne poškodil záujem FIIT STU, jej reputáciu ako aj reputáciu celej STU.

Nevieme si predstaviť iný spôsob obnovenia dôvery, ako odvolanie dekana Kotuliaka a riadne a férové voľby do akademického senátu FIIT STU. Taktiež máme za to, že situácia si vyžaduje pozornosť ministra školstva SR. V záujme predídenia podobnej situácii v budúcnosti aj iniciáciu legislatívnych zmien. 

Žiadame preto rektora STU, akademický senát STU a ministra školstva SR o vykonanie potrebných krokov k riešeniu situácie v prospech skutočného záujmu fakulty a celej STU.

 

Viac informácií k výzve: http://zachranme.info

19.5.2020


Tí, čo stoja za FIIT    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Tí, čo stoja za FIIT na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...