Návrh Svetového združenia bývalých politických väzňov na prekonanie ekonomických dopadov na občanov v dôsledku pandémie koronavírusom

http://www.szcpv.org/20/navrh.html

Vážený pán Predseda vlády, je našou morálnou povinnosťou obrátiť sa na Vás  nielen v mene bývalých politických väzňov a obetí komunizmu, ale aj v mene drvivej väčšiny  občanov, pre ktorých  na rozdiel od tých, ktorí sa podieľali na rozkrádaní Slovenska, bude nesmierne obtiažne prežiť ekonomické a finančne dopady pandémie a   predložiť Vám návrh na prekonanie ekonomických dopadov na  občanov v dôsledku  tejto pandémie.

Sme presvedčení, že jediným spravodlivým a morálnym riešením v duchu kresťanských tradícii ako  nepoškodiť občanov SR a získať peniaze by mali byť tieto kroky :

  1. Prvým krokom vlády by malo byť podanie návrhu na novelizáciu bezzubého a neúčinného Smerom-SD  prijatého zákona o preukazovaní pôvodu majetku a to  retroaktívne od roku 1990,   podľa v USA a iných krajinách zaužívaného jednoduchého vzorca - úhrn oficiálne priznaných zdanených príjmov sa musí rovnať súčtu nehnuteľností, bankových aktív v tuzemsku a zahraničí s nevyhnutným otočením bremena dokazovania a zahrnutím všetkých rodinných príslušníkov a blízkych známych obdobne ako to prijala Ruská federácia. Svetové združenie bývalých politických väzňov to navrhuje už od svojho vzniku, pričom zdôrazňuje, že to nie je žiadne znárodnenie ale morálne oprávnené vyvlastnenie nemorálne nadobudnutého vlastníctva, ktoré spôsobuje chudobu a biedu podľa Encykliky Pápeža Pavla VI. Populorum progressio http://necenzurovane.net/mafia/novelizacia.html
    23. Ak niekto má pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láskavosť? Zem je daná všetkým, a nie iba boháčom. To znamená, že súkromné vlastníctvo nie je pre nikoho ustanovené ako bezvýhradné a neobmedzené právo. Nik nie je oprávnený vyhradiť si pre svoj výlučný úžitok to, čo presahuje jeho potreby, keď ostatným chýba nevyhnutné. Slovom, podľa tradičného učenia cirkevných otcov a veľkých teológov vlastnícke právo sa nikdy nemá uplatňovať na úkor spoločného dobra. Ak sa stane, že vznikne spor medzi nadobudnutým súkromným právom a základnými požiadavkami pospolitosti, je povinnosťou verejných vrchností usilovať sa ho rozriešiť za aktívnej účasti jednotlivcov a spoločenských skupín.
  1. Prehodnotiť a zrušiť nákup stíhačiek F-16, radarov, tankov, čím sa dá získať niekoľko miliárd.
  1. Znížiť výdavky na zbrojenia na 1%, tak ako ich vynakladá nepomerne bohatšie Nemecko a prehodnotiť krok exprezidenta Andreja Kisku, ktorý po dohode s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, na  summite NATO vo Walese  prisľúbil, že Slovenská  republika do roku 2020    zvýši vojenské výdavky z 1 % na  1,6 % HDP. http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/863526-sas-vita-prislub-kisku-na-zvysenie-vydavkov-na-obranu/
  1. Navrhnúť politickým strany,  aby sa zo solidarity k občanom postihnutým dopadmi pandémie vzdali príspevkov od štátu za voľby cca 48 mil. €.
  1. Navrhnúť, aby sa členovia vlády a poslanci NR SR vzdali časti platu

Svetové združenie bývalých politických väzňov    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Svetové združenie bývalých politických väzňov bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...