Koncesionári za verejnoprávnosť

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, financujeme verejnoprávny Rozhlas a televíziu Slovenska svojimi mesačnými príspevkami. Tvoria viac ako polovicu ročného rozpočtu RTVS.

Preto máme oprávnenie vyjadriť sa nahlas k aktuálnej situácii v tejto inštitúcii.

Prijímanie hovorcov politických strán či štátnych inštitúcií na pozície redaktorov bez časovej karantény, výmeny alebo nelogické odchody kľúčových ľudí, ktorí reprezentovali status nezávislosti, vypovedanie zmluvy so spravodajskou agentúrou SITA a predražené zazmluvnenie TASR, rušenie relácií bez náhrady naznačujú, že sa vraciame späť v čase. 

Zdá sa, že terajšie vedenie pristúpilo k normalizácii pomerov v RTVS.

RTVS nie je dokonalá, ale na solídne médium, ktoré prinášalo overené, komplexné, objektívne a vyvážené informácie, akou sa stala, sme si zvykli, dúfajúc, že to je trvalý trend. Bohužiaľ, politici vládnych strán tento názor s nami nezdieľajú. 

Uvedené zmeny sa dejú z jednoduchého dôvodu. Politici, ktorí presadili terajšie vedenie RTVS, chcú mať v rukách najsledovanejšie médium použiteľné v ich politických kampaniach, ale aj ako zdroj financií pre spriatelených dodávateľov a agentúry. Útoky na dosiahnutú nezávislosť a nápad financovať verejnoprávne médium priamo zo štátneho rozpočtu len potvrdzujú tieto zámery. 

Preto nie je možné ďalej ponechávať volenie riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie len v rukách politikov. 

Preto žiadame:

  • zmenu voľby vedenia RTVS: aby Národná rada SR novelizovala zákon o RTVS ustanovením nového orgánu, ktorým by sa riaditeľ RTVS volil a v ktorom budú mať zastúpenie nielen nominanti politických strán ale aj rešpektované osobnosti mediálneho, neziskového a akademického prostredia;
  • aby Slovenská národná strana prestala v rozpore s programovým vyhlásením vlády presadzovať zrušenie koncesionárskych poplatkov v prospech priameho financovanie RTVS;
  • bol odvolaný terajší riaditeľ RTVS a po prijatí novely zvolený nový;
  • aby vedenie RTVS prestalo so zastrašovaním zamestnancov a rušením relácií, ktoré kriticky mapujú spoločensko-politický život krajiny.

Verejnoprávna RTVS sa neraz v minulosti pod vplyvom politikov spreneverila svojmu poslaniu prinášať objektívne a pravdivé informácie a stala sa politicky angažovanou inštitúciou. Dnes sa situácia pred našimi očami postupne opakuje, snaha manipulovať s informáciami sa zvyšuje.

Sme presvedčení, že zachovanie a vytváranie priestoru pre slobodnú kvalitnú a nezávislú žurnalistiku a existencia nezávislého verejnoprávneho nezávislého média je pre fungovanie demokracie kľúčové a dnešná doba viac ako inokedy ukazuje jej dôležitosť.  Slobodné médiá sú ohrozované a manipulované v celom regióne.

Žiadame preto volených zástupcov občanov v Národnej rade SR, najmä Výbor pre kultúru a médiá, aby začali úplne vážne diskutovať systémové zmeny, ktoré by urýchlene vrátili RTVS dôveru a dôstojnosť. Aby verejnoprávny Rozhlas a televízia v plnej miere plnil svoje poslanie v prospech demokratického usporiadania našej krajiny.

 


Jerguš Ridzoň    Kontaktujte autora petície