Žiadosť Andrejovi Dankovi k odstúpeniu z politiky

My, dolupodpísaní občania a obyvatelia Slovenska týmto žiadame Vás, predsedu strany SNS a podpresdedu NR SR, Andreja Danka, aby ste odstúpili z politiky!
A to z dôvodu spôsobenej havárie na Saratovskej ulici, pri ktorej ste poškodili signalizačné zariadenie, neprivolali na miesto políciu, čím ste polícii znemožnili vykonať štandardné úkony, vrátane dychovej skúšky  a z miesta ste ušli!

Navyše ste sa po konfrontácii s médiami vyjadril nasledovne: "Trafil som stĺp, no a čo, všetko zaplatím."

Takéto správanie verejného činiteľa, ktorý svoje konanie ospravedlňuje tým, že je "obyčajný smrteľník, ako každý iný", ktorý navyše doposiaľ nevylúčil kandidatúru na post prezidenta je neakceptovateľné! 

Pán Danko, obyčajný smrteľník bez Vášho postavenia by z miesta kolízie neutekal - pretože "obyčajný smrteľník" si takéto správanie v našej krajine nemôže dovoliť!

Zákony a predpisy musia platiť pre všetkých obyvateľov rovnako - rovnako ich dodržiavanie! A to sa týka aj Vás!

Sú to práve politici a Vy medzi nimi, ktorým bola ľuďmi zverená moc a správa krajiny, ktorí by mali ísť príkladom! 

Preto Vás žiadame, pán Danko, aby ste vyvodili za svoje správanie, ktoré nie je, nesmie byť a nebude viac štandardom v tejto krajine - zodpovednosť a odstúpili z politiky!
Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem David Lipa na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...