Quoted post

PeterP

#10 Suhlas ale...

2012-09-27 21:20

petíciu treba rozšíriť aj o dalšie média, hlavne audiovizuálne. Napr. rôzne reality show, farmy, pláže, vyvolení apod. Znôška stupidity, primitivizmu neohrazuje len mládež ale aj dospelú populáciu. A navyše tieto relácie bežia v hlavnom vysielacom čase. Je potrebné ich aspoň odsunuť po 22 hod. Aj toto treba zapracovať do petície.

Replies

Evita

#267 Re: Suhlas ale...

2014-01-30 07:42:40

#10: PeterP - Suhlas ale...

K tomuto vyjadreniu sa pripájam, hovorí mi z duše,  počnúc TV reklamami  až po TV reality show v popoludňajšom a hlavnom večernom čase !

Facebook