Ambulancie lekárom, lekáreň lekárnikom!


Hosť

/ #3

2012-09-14 10:25

Otázka:
Čo je to za štát, v ktorom si musia jeho
obyvatelia násilím vydobýjať svoje práva?
Odpoveď:
To je kurvaštát.
Breivik