Ambulancie lekárom, lekáreň lekárnikom!


Anonymous

/ #1 Niečo viac...

2012-09-13 08:40

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) je v zmysle platnej legislatívy povinný sa do konca roku 2012 vysporiadať s majetkom, v ktorom nevykonáva vlastnú činnosť. Preto sa rozhodol objekty bývalých polikliník, aj Polikliniky v Turzovke, odpredať.
Objekt tvoria 3 samostatné budovy - samotná poliklinika, detské oddelenie a lekáreň.
Objekt lekárne je architektonicky i energeticky samostatný, postavený na samostatnej parcele, s jeho samostatným predajom preto nie je problém. Dokazuje to aj minulosť, kedy Vláda SR v privatizačnom konaní ešte v roku 2002 rozhodla o odpredaji objektu lekárne súčasným prevádzkovateľom. K prevodu však nedošlo, majetok prešiel pod správu (ŽSK).
O odkúpenie tejto budovy, ktorá bola počas nášho pôsobenia v nej významne zrekonštruovaná, prejavilo - okrem nás - záujem aj združenie lekárov.
Touto petíciou chceme podporiť legitímny nárok dlhoročných nájomcov a súčasných vlastníkov lekárne Paracelsus - www.lekarenparacelsus.sk - o odkúpenie tohto objektu.
Neuberáme ambulantným lekárom právo na prácu vo vlastnej budove. Prečo chcú oni nám ubrať toto právo?
Legislatíva rozlišuje tri formy zdravotnej starostlivosti, lekárenská je jednou z nich. Spolupráca jednotlivých poskytovateľov by mala prebiehať výsostne na odbornej a nie komerčnej báza. V civilizovanom svete, a tak je tomu i u nás, je prevádzkovanie lekárne predpisujúcim lekárom považované za konflikt záujmov a preto ho zákon zakazuje. Tento predpoklad sa v minulosti mnohokrát potvrdil, aj v meste Turzovka. Zabráňme plýtvaniu verejných zdrojov!
Podporením petície vytvoríte predpoklady pre zdravé zdravotníctvo v Turzovke i celom regióne horných Kysúc.