STOP POTRATOM NA SLOVENSKU

právnik

/ #8

2018-06-12 16:49

Svoj postoj k tejto petícii zhrniem do nasledovných bodov:

1. Výraz "potrat" označuje akékoľvek ukončenie tehotenstva, teda aj prirodzenou formou (napríklad pri nehode). Umelé prerušenie tehotenstva sa označuje výrazom "interrupcia".

2. Z právneho hľadiska je táto petícia irelevantná. Predmetom referenda podľa čl. 93 ods. 3 Ústavy SR nemôžu byť o. i. základné práva a slobody. Podľa nálezu Ústavného súdu SR PL. ÚS. 24/2014 možno zákaz referend, ktorých predmetom sú základné práva a slobody chápať tak, že referendom sa nesmie znižovať štandard úrovne základných práv a slobôd, ktorý je garantovaný v Ústave SR a v medzinárodných zmluvách. Daným referendom by sa narušila osobná sloboda jednotlivca (matky), ktorá je garantovaná v čl. 17 ods. 1 Ústavy SR. Môžete namietať, že realizácou referenda by sa rozšírila úroveň iného ľudského práva, a to práva na život, ktoré je podľa čl. 15 ods. 1 hodné ochrany aj pred narodením. V náleze PL. ÚS 24/2014 je však zmienené, že rozšírenie úrovne štandardu jedného ľudského práva nesmie paralelne viesť k zníženiu ochrany iného ľudského práva.

3. Z praktického hľadiska by mohol zákaz interrupcií viesť k nežiadúcim dôsledkom. Ak by sme totiž zakázali umelé interrupcie, čoraz viac žien by si interrupcie vykonávalo doma. Problémom je, že domáce interrupcie sú vysoko rizikové pre zdravie matky. Ak sa matka pokúsi o domácu interrupciu, ktorú si vykoná neodborne, môže sa stať, že na následky zranení zomrie. V takom prípade je vysoko ohrozené aj zdravie dieťaťa. Dalo by sa to vyriešiť aj zákazom domácich interrupcií, ale čo tým získame? Niektoré matky proste pôjdu na potratovú turistiku do iných krajín. Niektoré na to nebudú mať prostriedky (napr. finančné) a doma si ten zákrok aj tak ilegálne urobia. Ak si však neodbornou interrupciou (resp. pokusom o ňu) spôsobia vážne poranenie, môžu sa báť zavolať si sanitku, lebo budú vedieť, že by sa tak zároveň vystavili vysokému trestu. Takže môžu ľahko zomrieť a spolu s nimi aj dieťa.

4. Snáď sa všetci zhodneme, že interrupcie sú nežiadúcim javom. Ostatne, rovnako ako alkoholizmus, fajčenie cigariet, či konzumácia nezdravého jedla. Ale zákaz interrupcií a regulácia nie je cestou. Sú aj iné cesty, ako znižovať počty interrupcií. Veľa matiek sa rozhodne pre interrupciu preto, lebo nemajú dostatočnú finančnú zábezpeku na to, aby sa postarali o dieťa. Tak sa pokúsme riešiť životnú úroveň ľudí v týchto oblastiach. Interrupcie sú iba dôsledkom problémov.

5. Poznámka na okraj - ja si ľudí vážim bez ohľadu na to, aký majú postoj k interrupciám. To pre mňa určite nie je faktor, podľa ktorého posudzujem človeka. Osobne som napríklad proti reguláciám interrupcií z dôvodov, ktoré som uviedol vyššie. Ale predvčerom som na istom televíznom kanáli (myslím si, že na TA3) chvíľku pozeral zaujímavý rozhovor s predsedom KDH Alojzom Hlinom, ktorý má negatívny postoj k interrupciám. Prišla reč aj na aktuálny návrh fašistov, ktorí predložili do parlamentu. Na Hlinovi sa mi páčilo, že na rozdiel od niektorých bigótnych a ortodoxných duchovných (viď Kuffa) nezačal hneď básniť cirkevné litánie, ale pekne a vecne vyjadril presne to, čo si myslím aj ja (ako odporca protiinterrupčnej legislatívy) - ak sa niekto považuje za ochrancu práva na život, tak sa má tak správať v plnom rozsahu. Ak sa niekto považuje za katolíka, tak si má najskôr ozrejmiť svoje predchádzajúce stanoviská. Ak niekto najskôr hodí do moslimskej rodiny dlažobnú kocku a potom "hrdo" bojuje za právo na život, potom je niečo zhnité v štáte dánskom. Ak sa niekto najskôr vyjadrí, že vystupuje z cirkvi a potom "hrdo" bojuje za "kresťanskú Európu", potom je niečo zhnité v štáte dánskom. Poslanec Mazurek, spoznali ste sa, vy "ochranca tradičných hodnôt"?

To je všetko, čo som chcel povedať.