Zdaňovanie zdravotníkov za vzdelávacie podujatia


Hosť

/ #5 Re:

2015-06-02 21:01

#4: -  

 Dobrý večer pán doktor Baláž!

Nie som lekár, ani finačný poradca, ale velmi ma dráždi prístup Min. financií k tomuto problému. Mám dve pripomienky ku zdanovaniu vzdelávacích akcií pre zdravotníkov.

1. Štátny zamestnanci z iných rezortov sa taktiež zúčastňujú rôznych školení a vzdelávaní pri zmenách vykonávacích predpisov a zákonov, atď,  čo je v poriadku, aby mohli vykonávať danú prácu v intenciách daných predpismi a zákonmi. Sú pri týchto akciách taktiež zdaňované ich nepeňažné príjmy (cestovné, ubytovanie atď)? Asi nie a v princípe je to to isté. To isté je i to, ak pán minister i jeho doprovod ide na rokovanie napr. do Bruselu  vládnym špecialom a je im poskytnutý plný servis. Napíšu si tieto nepeňažné plnenia- čo sú asi iné čísla - do svojho daňového priznania? Dalo by sa vypichnúť veľmi veľa takýchto príkladov.

2. Ak vyšle výrobca liekov na nejakú akciu zdrav. pracovníka, zaplatí mu letenku, ubytovanie, stravu.. . V tejto cene je zahrnutá i daň. Prečo má "prijímateľ nepeňažného plnenia" zaplatiť  i daň z dane? Tomu sa myslím hovorí dvojité zdanenie.

Dúfam, že moje pripomienky Vám budú užitočné.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook