Zachráňme ŠAFKO!


Hosť

/ #10 nepodpíšem

2014-12-31 09:11

Kontajnery patria do prístavu alebo prekladiska... nie na Šafárikovo