►►► PETÍCIA ZA ZÁCHRANU SLOVENSKEJ PÔDY ◄◄◄


Hosť

/ #4

2014-08-17 12:52

Chceme prevziať moc nad pôdou, vodnými zdrojmi, lesmi v našom štáte