Spaľovňa Skalica

bývam na Zlatníckej

/ #25 "spaľovňa"????

2014-05-01 21:18Dobrý deň. Nie som zástancom tohto zariadenia, ani primátora. Ale primátor ten návrh nevymyslel, ani nevypracoval, tak ho obviňovať z toh to asi nie je na mieste. A nie so si ani istý, že si každý, kto to tu komentuje, vôbec dal prácu s tým, aby si prečítal spomínaný projekt. A nemyslím informácie, ktoré tu uvádza p. Ing. Horňák, ale projekt spol. Pyroplant. To by ste sa potom dočítali, že sa nejedná o spaľovňu vo svojej podstate. Pretože, aby sa niečo mohlo spaľovať, tak musí horieť, a aby mohlo horieť, tak musí byť prítomný kyslík. V uvedenom projekte spol. Pyroplant je návrh na spracovanie opotrebovaných pneumatík depolymerizáciou, t.j. rozkladom zložitejších chemických látok na jednoduchšie pri určitej teplote bez prítomnosti kyslíka (rozklad pneumatík na pôvodné zložky), pričom vznikájú vo výsledku energia a určité produkty, ktoré sú z väčšej časti ďalej využiteľné. Jedná sa teda v podstate o recykláciu. Určite je to lepší spôsob čo s pneumatikami, ako ich skutočne spaľovať. Nejako sa ich treba zbaviť, veď aút neustále pribúda.