Petícia za zmenu v školskom stravovaní.


Hosť

/ #7 treba petíciu rozšíriť na materské školy

2014-04-12 17:59

s tým sirupom súhlasím, u nás ho dávajú do čaju. Kuchárky a vedúce školských jedální v škôlkach a v školách treba vyškoliť, urobiť pár prednášok. Ale možno aj na pár miestach vyššie, kde určujú normy, podľa ktorých majú variť.