Petícia za zmenu v školskom stravovaní.


Hosť

/ #2

2014-04-11 10:25

Treba prehodnotiť školské stravovanie,
kontrolovať školské jedálne,veď v niektorých
sa jedlo nedá konzumovať...