Vyhlásenie: Podporujeme biskupov v otázke tzv. „Rodovej rovnosti"


Hosť

/ #107

2014-01-30 18:33

CHVÁLA A SLÁVA PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI SYNOVI BOŽIEMU :)Facebook