Vyhlásenie: Podporujeme biskupov v otázke tzv. „Rodovej rovnosti"


Hosť

/ #43

2014-01-14 21:50

Podporujem a chválim inciatívu.Facebook