Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej


Hosť

/ #174

2013-10-22 05:37

Som matka 8 detí, podporujem túto petíciu.