Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej

palo
Hosť

/ #167

2013-10-21 22:08

Pani Pietruchová dostala neprimerane velký priestor na zavedenie malicherných podštandardov do povedomia v spoločnosti a utvoriť z nich štandardy.Na blogu SME vystupuje neobjektívne a snaží sa prekrúcať elementárne skutočnosti a manipulovať verejnou mienkou v záujme jej osobného presvedčenia a novej ideólogie ktorá nie je blízka prirodzeným skúsenostiam v našom regióne.
Netreba sa inšpirovať za každú cenu zahraničím,čo dotyčná nie je v stave pochopiť.
Navyše je zaťažená nenávisťou voči veriacim,čoho si je možno všimnúť po prečítaní jej článkov...
Je neprípustné aby v prostredí náboženskej slobody,vystupoval štátny úradník tak predpojato voči skupine ľudí a svojimi vyjadreniami zosmiešňoval legitímny svetonázor časti spoločnosti.