Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej


Hosť

/ #19

2013-10-19 19:25

Súhlasím s návrhom. Pani Pietruchová nie je vhodná na túto pozíciu, a ani na žiadnu inú vo výkone verejnej správy.