Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej


Hosť

/ #10

2013-10-18 22:40

Pani Pietruchovej hrozia ďalšie súdne konania za zneužívanie postavenia a neprimerané zasahovanie do súkromia či osočovania a ohováranie resp. kyberšikanu. Považujem ju za lídra roznecovania rodovej animozity a za spoločensky nebezpečného človeka, šíracieho zlobu, intoleranciu, nenávisť a dehonestovanie inštitútu rodiny.