PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU


Hosť

/ #112

2013-08-15 10:30

Veľmi pekne ďakujem za zorganizovanie tejto petície, ktorú som bez zaváhania podpísal. Mali by ju podpísať všetci ľudia dobrej vôle nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ i v ostatnom svete.
Nesmieme dovoliť Vláde SR, aby pripravila a Národnej SR, aby prijala návrh takéhoto zákona, ktorý by umožnil takýto druh legálnycvh zločinov páchať na Slovensku!!!
Organizátorom tejto petície odporúčam, aby pripravili návrh ďalšej petície, ktorou občania EÚ budú žiadať zrušenie prijatých juvenálnych zákonov v členských štátoch EÚ.
Ing. František Kasanický