Proti zmene územného plánu v lokalite Veľká lúka v Dúbravke


Hosť

/ #20

2013-06-18 12:56

Skutočne je potrebné budovať vedomie, že naša krajina má cenné historicko-kultúrne dejiny ako aj krajinno-ekologické celky. Ich poznanie a skúsenosť s nimi, vplýva na celkovú kultúru úcty k životu, ktorá dnes potrebuje skutočnú renesanciu, pretože bezuzdný konzumizmus a arogantná účelovosť ju priam ničí. Zároveň však ničí aj skutočný pokoj a radosť z daru života čo sa odráža aj v medziľudských vzťahoch. Načo nám "rozvoj" za takú cenu?! Vec sa dá vyriešiť, iste jestvuje riešenie, ktoré nesleduje len jednostranné záujmy, často len s krátkodobou perspektívou výhodnosti aj to len pre niektorých.