Proti zmene územného plánu v lokalite Veľká lúka v Dúbravke

lameničan

/ #18 Výstavba v Dúbravke

2013-06-18 12:15

Neviem, či je Vám známe, že poslanecký klub SDKU/Most v Mestskom zastupiteľstve, predložil na poslednom rokovaní MsZ v rámci tzv. Tabuľky 0 (návrhy na zmenu územného plánu predložené jednotlivými klubmi zastupiteľstva) bod, ktorý je v tejto tabuľke pod č. 80 označený ako DU/4, kde sa navrhuje zmena využitia pozemkov v lokalite Lamenica z kódu 1003 (rekreácia v prírodnom prostredí) na kód 102 (malopodlažná bytová zástavba). Jedná sa územie o rozlohe cca 10,2 ha ktoré leží už v chránenom území Devínskej Kobyly (Národná prírodná rezervácia, územie európskeho významu - SKUEV 0280, Natura 2000). Lokalita je vedľa tzv vojenskej cesty - v smere z Dúbravky odbočíte asi 100m pred závorou vľavo (odbočka v pravo vedie k bývalému objektu SALES).
To, čo by ma úprimne zaujímalo je, z akých dôvodov vypadla táto lokalita ochranárom z ich pozornosti ( p. Nagy), resp. prečo "zástanca" občianskeho hlasu v Dúbravke p. RNDr. Zaťovič nepovažuje resp. nepovažoval za potrebné najprv o tom to zámere SDKU/Most rokovať s občanmi (verejné zhromaždenie občanov, verejná diskusia a pod.) Dovoľujem si uviesť, že všetky pozemky v lokalite Lamenica sú vo vlastníctve GREEN STONE PROPERTIES, s. r. o., IČO 45 563 055, ktorá je vo vlastníctve PROTERRACO PROPERTY HOLDING LIMITED, Anagnostara - Rassel, ANTZELA COURT, Flat/Office 6, Limassol 3076 3030, Cyprus. Čiže tu vyvstáva otázka, koho záujem ( nevravím, že nelegálny) vlastne táto iniciatíva SDKU/MOST zastupuje – občiansky alebo záujem developera?Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook